WFD - Japan 
World Football Organization   World Football Database
Africa
Asia
Europe
North America
Oceania
South America
Main page
Clubs
Grounds
Locations
Leagues


Japan > Locations

Sort by name Sort by region
Fukuoka (Fukuoka-ken)
Hiratsuka (Kanagawa-ken)
Hiroshima (Hiroshima-ken)
Ichihara (Chiba-ken)
Iwata (Shizuoka-ken)
Kashima (Ibaraki-ken)
Kashiwa (Chiba-ken)
Kawasaki (Kanagawa-ken)
Kobe (Hyogo-ken)
Kofu (Yamanashi-ken)
Kyoto (Kyoto-fu)
Mito (Ibaraki-ken)
Nagoya (Aichi-ken)
Niigata (Niigata-ken)
Oita (Oita-ken)
Omiya (Saitama-ken)
Osaka (Osaka-fu)
Sapporo (Hokkaido)
Sendai (Miyagi-ken)
Shimizu (Shizuoka-ken)
Suita (Osaka-fu)
Tokyo (Tokyo-to)
Tosu (Saga-ken)
Urawa (Saitama-ken)
Yamagata (Yamagata-ken)
Yokohama (Kanagawa-ken)