WFD - Nomarkhia Dhitikis Attikis 
World Football Organization   World Football Database
Africa
Asia
Europe
North America
Oceania
South America
Main page
Clubs
Grounds
Locations
Leagues


Nomarkhia Dhitikis Attikis
(Periferia Protevousis)

No map available at the moment.
Population:  151.612 (2001)


Nomarkhia Dhitikis Attikis > Clubs Nomarkhia Dhitikis Attikis > Grounds
APO Akratitos